Één rekeningnummer (mag wel … hoeft niet)

De belastingdienst werkt met het uitbetalen van toeslagen en terug gaven op 1 rekeningnummer. Ouders dienen bij de belastingdienst aan te geven op welk rekeningnummer ze hun toeslag gestort willen hebben. Voor de kinderopvangtoeslag is er echter een uitzondering gemaakt.

Alles Kidz heeft een overeenkomst met de belastingdienst waardoor ouders nog steeds hun kinderopvangtoeslag bij Alles Kidz kunnen laten storten. Hierdoor ontvangt de klant daar waar gewenst een netto factuur waarop staat vermeld hoeveel toeslag er in de betreffende maand is gestort.

Voor alle duidelijkheid…

Ouders kunnen kiezen voor de toeslag te laten storten bij henzelf of bij Alles Kidz.

Bij Alles Kidz heeft u dus ook nog steeds de mogelijkheid uw toeslag niet op uw eigen rekening te laten storten. Zodat deze gelden rechtstreeks worden aangewend voor de kinderopvang. Vele ouders vinden dit toch erg prettig en willen dit op deze manier voortzetten.

Voorwaarde is echter wel dat uw gastouder zich hiervoor aanmeldt bij Alles Kidz.

Alles Kidz neemt deze gastouders mee inde overeenkomst/ het convenant welke ze heeft gesloten met de belastingdienst. Zij worden aangemeld met hun LRK nummer.  Er zullen natuurlijk ook gastouders zijn die voor meerdere bureaus werken. Als u kiest voor bemiddeling bij een gastouder die geen overeenkomst heeft gesloten met Alles Kidz, dan kiest u per definitie voor een bruto nota. U ontvangt in dat geval altijd de toeslag op uw eigen rekening. Alles Kidz incasseert dan maandelijks vooraf de nota.