AVG

Vanaf 25 mei 2018 stelt de overheid strenge eisen aan het verzamelen en beveiligen van klantgegevens en andere privacy gevoelige data.

De AVG zorgt er onder meer voor :

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties
  • dezelfde bevoegheden voor alle europese privacytoezichthouders

Privacyregelement Alles Kidz

Al onze medewerkers gaan bewust en respectvol om met uw gegevens. We zijn ons aan het voorbereiden op de invoering van de AVG. Dit leggen we vast in een privacyreglement. Hierin zullen onder andere de volgende zaken zijn opgenomen:

  • USB sticks zijn binnen onze organisatie verboden
  • er is een gedragscode voor medewerkers
  • er is een meldingsplicht voor (mogelijke) datalekken
  • er komt een protocol datalekken.
  • er komt een bewerkersovereenkomst met de gastouders.

zodra deze stappen gemaakt zijn hoort u hier meer over.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf