Zo werkt gastouderopvang

Als je hebt besloten om gastouder te willen zijn en Alles Kidz is langs geweest voor een intake gesprek, dan zal de woning allereerst gecontroleerd gaan worden. Dit zal gebeuren aan de hand van een risico inventarisatie. Zie handige links. Het huis moet natuurlijk wel geschikt zijn voor de opvang . Misschien is de inrichting van het huis of de tuin niet geheel geschikt voor de opvang van kleine kinderen. Wellicht dat er een aantal (kleine) aanpassingen gedaan moeten worden.

Daarna gaat Alles Kidz de aanmelding naar het landelijk register verzorgen. Iedere gastouder in Nederland is verplicht geregistreerd te staan. Daar waar je nog niet bent ingeschreven en hebt besloten gastouder te worden, gaat Alles Kidz dit proces begeleiden. Zo zijn er bijvoorbeeld diploma’s nodig een een verklaring van goed gedrag.

Met al deze formulieren gaat Alles Kidz de aanvraag doen voor het landelijk register.

We melden de nieuwe gastouder aan bij de gemeente waar men woont. De gemeente geeft opdracht aan de GGD om een inspectie te doen. De gemeente stuurt een nota aan Alles Kidz voor deze “leges”. Alles Kidz zal vervolgens deze kosten aan de betreffende gastouder door factureren als inschrijfkosten gastouder. Deze ” leges” zijn verschillend qua hoogte per gemeente. (een verhuizing geldt tevens als nieuwe inschrijving)

Een gastouder wordt gecontroleerd op een A en een B gedeelte.  Om te zien op welke punten men gecontroleerd gaat worden kun je op het toetsingskader voor gastouders klikken.

Bij het A gedeelte vindt er vooral een papieren controle plaats: kopie ID, kopie diploma’s etc. Bij het B gedeelte wordt er bijvoorbeeld gekeken of er inzicht is in pedagogisch beleid.

Ben je eenmaal geregistreerd als gastouder dan krijg je een uniek nummer. Met dit nummer kunnen de ouders die opvang bij je af gaan nemen een vergoeding ontvangen van de belastingdienst. Belangrijk is natuurlijk dat met deze registratie de ouders kunnen zien dat alles goed gecontroleerd is. Op dat moment kun je met recht zeggen “gastouderopvang is kwalitatief goede opvang”.

En dan kan het leukste beginnen… de opvang van de kinderen.

Alles Kidz komt bij de ouders langs en zal de gastouder bellen voor een kennismaking. Als de opvang gaat lopen komen we nog langs na 6 weken om te kijken of alles goed verloopt.

Als alles verder prima gaat komen we nog twee keer in het jaar langs voor een voortgangsgesprek.