Aanmelden

Wil je je aanmelden bij ons voor opvang?

We gaan samen met je in gesprek om te zoeken naar de meest geschikte opvang voor jouw/ jullie kind(eren). In bijna alle gevallen weten we je te koppelen met een gastouder waarmee je een klik zult hebben.

Als je belt op  nummer  0599 236 224 of mail naar info@alles-kidz.nl plannen we vrijblijvend een afspraak in waarbij je al je vragen uitgebreid kan stellen. We nemen alle tijd om alles uit te leggen en de best mogelijke match te verzorgen.

Na dit intake gesprek zullen we je gaan voorstellen aan een geschikte gastouder. We noemen dit een kennismakingsgesprek. Pas nadat zowel de gastouder als de ouder(s) een goed gevoel hebben bij elkaar zullen we beiden aan elkaar gaan koppelen.

Mocht je als ouder toch een tweede kennismaking willen met een andere gastouder dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

We gaan pas de opvang van start laten gaan als iedereen tevreden is.

 

Online aanmelden

Gegevens van kind 1

Achternaam

Roepnaam + letters

Adres

Postcode & Woonplaats

Geslacht
jongenmeisjeonbekend

Geboortedatum

BSN / Sofinummer


Gegevens van kind 2

Achternaam

Roepnaam + letters

Adres

Postcode & Woonplaats

Geslacht
jongenmeisjeonbekend

Geboortedatum

BSN / Sofinummer


Gegevens ouder/verzorger 1

(Aanvrager bij de belastingdienst)

Achternaam + Voorletter

Geslacht
manvrouw

Adres

Postcode & Woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer mobiel

IBAN nummer

Uw email (verplicht)

Geboortedatum

BSN / Sofinummer

Documentnummer ID kaart

Aantal uren arbeidsovereenkomst

Aanvragen toeslag door Alles Kidz?
JaNee


Gegevens ouder/verzorger 2

(Toeslagpartner)

Achternaam + Voorletter

Geslacht
manvrouw

Adres

Postcode & Woonplaats

Telefoonnummer mobiel

Uw email (verplicht)

Geboortedatum

BSN / Sofinummer

Aantal uren arbeidsovereenkomst


Overige gegevens

Burgelijke staat
gehuwdongehuwd (alleenstaand)gescheidensamenwonend met partner

Gewenste opvangdagen (kinderen 0 tot 4 jaar)
maandagmorgenmaandagmiddagdinsdagmorgendinsdagmiddagwoensdagmorgenwoensdagmiddagdonderdagmorgendonderdagmiddagvrijdagmorgenvrijdagmiddag

Gewenste opvangdagen (kinderen 4 tot 13 jaar)
maandagmorgenmaandagmiddagdinsdagmorgendinsdagmiddagwoensdagmorgenwoensdagmiddagdonderdagmorgendonderdagmiddagvrijdagmorgenvrijdagmiddag

Voorschoolse en/of naschoolse opvang?
Alleen VSOAlleen NSOVSO & NSONSO kort

Vakantieopvang
maandagmorgenmaandagmiddagdinsdagmorgendinsdagmiddagwoensdagmorgenwoensdagmiddagdonderdagmorgendonderdagmiddagvrijdagmorgenvrijdagmiddag

Gewenste ingangsdatum

Zelf aangebrachte gastouder
NeeJa


Ondertekening

  • Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
  • Door ondertekening van dit formulier geeft u aan dat u de voorwaarden onderaan deze pagina heeft gelezen en deze accepteert.
  • Het inschrijfgeld is per kind € 35,00, u ontvangt hiervoor een factuur na uw inschrijving. Alles Kidz gaat koppelen op het moment dat inschrijving binnen is gekomen.
  • Alles Kidz verstuurt de facturen digitaal. Zonder e-mailadres zal dit per post geschieden waarvoor € 5,00 per factuur in rekening wordt gebracht.
  • De betaling dient te geschieden via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier tekent u gelijk voor automatische incasso, de gelden zullen rond de 23e van uw rekening worden afgeschreven.
  • Hierbij tekent u voor de Algemene voorwaarden die u heeft ontvangen en gelezen.
  • U hebt recht op kinderopvangtoeslag 140% (0-4 jaar), 70% (4-12 jaar) van de uren die staan vermeld in de arbeidsovereenkomst van de minst werkende ouder.