Wet kinderopvang en kinderopvangtoeslag

In Nederland bestaat de wet op de kinderopvang. In deze wet worden een groot aantal dingen beschreven die van belang zijn als het gaat om goede en betaalbare kinderopvang. Je kan als ouder altijd een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van gastouderopvang, peuteropvang en kinderdagopvang. De belastingdienst werkt met een vaste voet. Dat betekent dat iedereen die werkt of studeert altijd recht heeft op toeslag. Hoeveel toeslag je ontvangt hangt af van je gezamenlijk inkomen. Hoe minder inkomen, hoe meer toeslag.

De eisen aan de kwaliteit voor het uitvoeren van de opvang staan beschreven in de wet kinderopvang. Om tegemoetkoming voor de opvang te krijgen moet de kinderopvang voldoen aan regels:

Een van deze regels is dat een gastouder geregistreerd moet zijn in het landelijk register kinderopvang. Alles Kidz helpt gastouders bij deze registratie. Als ouder kun je ook in dit register kijken of je gastouder geregistreerd is en onder welk nummer. Dit (LRK) nummer heb je ook weer nodig als je een aanvraag doet voor kinderopvangtoeslag.

Onderaan de pagina kan je inloggen bij de belastingdienst om rechtstreeks je toeslag aan te vragen. Let wel, deze aanvraag moet binnen drie maanden na het starten van de opvang gedaan worden. Doe je dit pas later dan vervalt het recht op je toeslag. Vooral ondernemers denken nog wel eens dat ze dit achteraf nog kunnen doen. Ook in deze gevallen moet men binnen drie maanden na startdatum van de opvang de aanvraag voor de toeslag doen.

De medewerkers van Alles Kidz kunnen je alles vertellen over de wet kinderopvang en de belastingdienst.

Bent je extra geïnteresseerd dan verwijzen we u naar de www.overheid.nl of de website www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de gehele wet kinderopvang met daarbij alle nieuwe aanvullingen die hier weer betrekking op hebben. Op het moment dat er veranderingen zijn in de wetgeving, zal het op deze sites staan. Alles Kidz zal op haar website onder het kopje berichten de laatste veranderingen tevens plaatsen.

Aanvragen van toeslag door ouders:

Alles Kidz vraagt kosteloos je toeslag aan als je dat wenst. Veel ouders vinden het prettig om zeker te weten dat alles goed geregeld is.

Voor ouders die liever zelf rechtstreeks de toeslag aanvragen kan je zelf op onderstaande link klikken. Je komt dan rechtstreeks op de pagina van de belastingdienst en je kan daar je toeslag aanvragen/ wijzigen.

Link naar de Belastingdienst Toeslagen.