Meld je aan als ouder voor de opvang van je kind(eren)

Denk je eraan om een lieve leuke gastouder te vinden bij jou in het dorp? Bel Alles Kidz! De intake is geheel vrijblijvend en dient ervoor om elkaar beter te leren kennen en alle facetten van de gastouderopvang met elkaar door te nemen. Als we langskomen is het handig dat alle inkomen gegevens aanwezig zijn. Deze gezamenlijke loongegevens bepalen hoeveel kinderopvangtoeslag je per maand terug krijgt van de belastingdienst.

Samen met de berekening van de dagen opvang welke je wilt afnemen, kan de bemiddelingsmedewerker een netto berekening maken. Zo weet je precies waar je aan toe bent en krijgt je nooit verrassingen achteraf.

Online inschrijven

Gegevens van kind 1

Achternaam

Roepnaam + letters

Adres

Postcode & Woonplaats

Geslacht
jongenmeisjeonbekend

Geboortedatum

BSN / Sofinummer


Gegevens van kind 2

Achternaam

Roepnaam + letters

Adres

Postcode & Woonplaats

Geslacht
jongenmeisjeonbekend

Geboortedatum

BSN / Sofinummer


Gegevens ouder/verzorger 1

(Aanvrager bij de belastingdienst)

Achternaam + Voorletter

Geslacht
manvrouw

Adres

Postcode & Woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer mobiel

IBAN nummer

Uw email (verplicht)

Geboortedatum

BSN / Sofinummer

Documentnummer ID kaart

Aantal uren arbeidsovereenkomst

Aanvragen toeslag door Alles Kidz?
JaNee


Gegevens ouder/verzorger 2

(Toeslagpartner)

Achternaam + Voorletter

Geslacht
manvrouw

Adres

Postcode & Woonplaats

Telefoonnummer mobiel

Uw email (verplicht)

Geboortedatum

BSN / Sofinummer

Aantal uren arbeidsovereenkomst


Overige gegevens

Burgelijke staat
gehuwdongehuwd (alleenstaand)gescheidensamenwonend met partner

Gewenste opvangdagen (kinderen 0 tot 4 jaar)
maandagmorgenmaandagmiddagdinsdagmorgendinsdagmiddagwoensdagmorgenwoensdagmiddagdonderdagmorgendonderdagmiddagvrijdagmorgenvrijdagmiddag

Gewenste opvangdagen (kinderen 4 tot 13 jaar)
maandagmorgenmaandagmiddagdinsdagmorgendinsdagmiddagwoensdagmorgenwoensdagmiddagdonderdagmorgendonderdagmiddagvrijdagmorgenvrijdagmiddag

Voorschoolse en/of naschoolse opvang?
Alleen VSOAlleen NSOVSO & NSONSO kort

Vakantieopvang
maandagmorgenmaandagmiddagdinsdagmorgendinsdagmiddagwoensdagmorgenwoensdagmiddagdonderdagmorgendonderdagmiddagvrijdagmorgenvrijdagmiddag

Gewenste ingangsdatum

Zelf aangebrachte gastouder
NeeJa


Ondertekening

  • Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
  • Door ondertekening van dit formulier geeft u aan dat u de voorwaarden onderaan deze pagina heeft gelezen en deze accepteert.
  • Het inschrijfgeld is per kind € 35,00, u ontvangt hiervoor een factuur na uw inschrijving. Alles Kidz gaat koppelen op het moment dat inschrijving binnen is gekomen.
  • Alles Kidz verstuurt de facturen digitaal. Zonder e-mailadres zal dit per post geschieden waarvoor € 5,00 per factuur in rekening wordt gebracht.
  • De betaling dient te geschieden via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier tekent u gelijk voor automatische incasso, de gelden zullen rond de 23e van uw rekening worden afgeschreven.
  • Hierbij tekent u voor de Algemene voorwaarden die u heeft ontvangen en gelezen.
  • U hebt recht op kinderopvangtoeslag 140% (0-4 jaar), 70% (4-12 jaar) van de uren die staan vermeld in de arbeidsovereenkomst van de minst werkende ouder.