Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Niets uit deze website mag worden gekopieerd.

 

Gegevens van kind 1

Achternaam

Roepnaam + letters

Adres

Postcode & Woonplaats

Geslacht
jongenmeisjeonbekend

Geboortedatum

BSN / Sofinummer


Gegevens van kind 2

Achternaam

Roepnaam + letters

Adres

Postcode & Woonplaats

Geslacht
jongenmeisjeonbekend

Geboortedatum

BSN / Sofinummer


Gegevens ouder/verzorger 1

(Aanvrager bij de belastingdienst)

Achternaam + Voorletter

Geslacht
manvrouw

Adres

Postcode & Woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer mobiel

IBAN nummer

Uw email (verplicht)

Geboortedatum

BSN / Sofinummer

Documentnummer ID kaart

Aantal uren arbeidsovereenkomst

Aanvragen toeslag door Alles Kidz?
JaNee


Gegevens ouder/verzorger 2

(Toeslagpartner)

Achternaam + Voorletter

Geslacht
manvrouw

Adres

Postcode & Woonplaats

Telefoonnummer mobiel

Uw email (verplicht)

Geboortedatum

BSN / Sofinummer

Aantal uren arbeidsovereenkomst


Overige gegevens

Burgelijke staat
gehuwdongehuwd (alleenstaand)gescheidensamenwonend met partner

Gewenste opvangdagen (kinderen 0 tot 4 jaar)
maandagmorgenmaandagmiddagdinsdagmorgendinsdagmiddagwoensdagmorgenwoensdagmiddagdonderdagmorgendonderdagmiddagvrijdagmorgenvrijdagmiddag

Gewenste opvangdagen (kinderen 4 tot 13 jaar)
maandagmorgenmaandagmiddagdinsdagmorgendinsdagmiddagwoensdagmorgenwoensdagmiddagdonderdagmorgendonderdagmiddagvrijdagmorgenvrijdagmiddag

Voorschoolse en/of naschoolse opvang?
Alleen VSOAlleen NSOVSO & NSONSO kort

Vakantieopvang
maandagmorgenmaandagmiddagdinsdagmorgendinsdagmiddagwoensdagmorgenwoensdagmiddagdonderdagmorgendonderdagmiddagvrijdagmorgenvrijdagmiddag

Gewenste ingangsdatum

Zelf aangebrachte gastouder
NeeJa


Ondertekening

  • Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
  • Door ondertekening van dit formulier geeft u aan dat u de voorwaarden onderaan deze pagina heeft gelezen en deze accepteert.
  • Het inschrijfgeld is per kind € 35,00, u ontvangt hiervoor een factuur na uw inschrijving. Alles Kidz gaat koppelen op het moment dat inschrijving binnen is gekomen.
  • Alles Kidz verstuurt de facturen digitaal. Zonder e-mailadres zal dit per post geschieden waarvoor € 5,00 per factuur in rekening wordt gebracht.
  • De betaling dient te geschieden via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier tekent u gelijk voor automatische incasso, de gelden zullen rond de 23e van uw rekening worden afgeschreven.
  • Hierbij tekent u voor de Algemene voorwaarden die u heeft ontvangen en gelezen.
  • U hebt recht op kinderopvangtoeslag 140% (0-4 jaar), 70% (4-12 jaar) van de uren die staan vermeld in de arbeidsovereenkomst van de minst werkende ouder.